התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק טו -

פסוק א

שיתוף
  מזמור, לדויד:    יהוה, מי-יגור באוהלך; מי-ישכון, בהר קודשך.

מוקדש להורי ז היקרים יוסף בר שמחה לוי ימנה בת רחל לבית לוי_