התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יד -

פסוק ז

שיתוף
  מי ייתן מציון,    ישועת ישראל:בשוב יהוה, שבות עמו;    יגל יעקוב, ישמח ישראל.

יום יבוא והנסתר יהיה לגלוי ותבוא ישועה לעם ישראל ותהיה שמחה גדולה