התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יד -

פסוק א

שיתוף
  למנצח, לדויד:אמר נבל בליבו,    אין אלוהים;השחיתו, התעיבו עלילה--    אין עושה-טוב.