התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יג -

פסוק א

שיתוף
  למנצח, מזמור לדויד.

למנצח שיר מזמור לדוד