התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יב -

פסוק ח

שיתוף
  אתה-יהוה תשמרם;    תיצרנו, מן-הדור זו לעולם.

באהבה מדניאל אופק