התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק י -

פסוק יז

שיתוף
  תאוות ענווים שמעת יהוה;    תכין ליבם, תקשיב אוזנך.

באהבה מדניאל אופק