התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק י -

פסוק א

שיתוף
  למה יהוה, תעמוד ברחוק;    תעלים, לעיתות בצרה.