התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ט -

פסוק כ

שיתוף
  קומה יהוה, אל-יעוז אנוש;    יישפטו גויים, על-פניך.