התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ט -

פסוק ח

שיתוף
  ויהוה, לעולם יישב;    כונן למשפט כיסאו.