התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ט -

פסוק ג

שיתוף
  אשמחה ואעלצה בך;    אזמרה שמך עליון.

העבוד מאת ה' בשמחה ובאהבה כי אין עוד מלבדו. ותפיד אזמר והאדיר שם ה' ברבים