התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ט -

פסוק א

שיתוף
  למנצח, על-מות לבן;    מזמור לדויד.

מזמור לדוד