התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ט -

פסוק ו

שיתוף
  גערת גויים, איבדת רשע;    שמם מחית, לעולם ועד.