התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ח -

פסוק ו

שיתוף
  ותחסרהו מעט, מאלוהים;    וכבוד והדר תעטרהו.

האדם נברא בצלם הדמיון הוא ביכולת השכלית שהיא מעט פחותה מהבורא