התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ח -

פסוק ג

שיתוף
  מפי עוללים, ויונקים--    ייסדת-עוז:למען צורריך;    להשבית אויב, ומתנקם.

ערן גלזר : הכח של עם ישראל הוא בנוער בתינוקת בצעירים מעשיהם יביאו לגדולת עם ישראל בטוהר מחשבותיהם