התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ח -

פסוק ב

שיתוף
  יהוה אדונינו--    מה-אדיר שמך, בכל-הארץ;אשר תנה הודך,    על-השמיים.