התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ז -

פסוק יז

שיתוף
  ישוב עמלו בראשו;    ועל קודקודו, חמסו יירד.

תהילים