התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ז -

פסוק טז

שיתוף
  בור כרה, ויחפרהו;    וייפול, בשחת יפעל.

בור כרה ויחפרהו