התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ז -

פסוק טו

שיתוף
  הנה יחבל-אוון;    והרה עמל, וילד שקר.