התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ז -

פסוק יב

שיתוף
  אלוהים, שופט צדיק;    ואל, זועם בכל-יום.

thilim