התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ז -

פסוק ט

שיתוף
  יהוה, ידין עמים:    שופטני יהוה; כצדקי וכתומי עליי.

תהילים