התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ז -

פסוק ח

שיתוף
  ועדת לאומים, תסובבך;    ועליה, למרום שובה.