התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ז -

פסוק ו

שיתוף
  ירדוף אויב נפשי, וישג--וירמוס לארץ חיי;    וכבודי, לעפר ישכן סלה.

אהבתי