התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ז -

פסוק ב

שיתוף
  יהוה אלוהיי, בך חסיתי;    הושיעני מכל-רודפיי, והצילני.

ה' בך אהמנתי תציל אותי מכל צרה