התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ו -

פסוק יא

שיתוף
  יבושו, וייבהלו מאוד--כל-אויביי;    ישובו, יבושו רגע.

פסוק מדהים. נותן תקווה.