התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ו -

פסוק ה

שיתוף
  שובה יהוה, חלצה נפשי;    הושיעני, למען חסדך.