התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ו -

פסוק א

שיתוף
  למנצח בנגינות, על-השמינית;    מזמור לדויד.

לזכר אבי היקר דוד זל גבאי בית כנסת שהיה איש אוהב שלום ורודף שלום