התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ה -

פסוק יג

שיתוף
  כי-אתה, תברך צדיק:    יהוה--כצינה, רצון תעטרנו.