התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ה -

פסוק י

שיתוף
  כי אין בפיהו, נכונה--קרבם הוות:    קבר-פתוח גרונם; לשונם, יחליקון.