התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ה -

פסוק ח

שיתוף
  ואני--ברוב חסדך, אבוא ביתך;    אשתחווה אל-היכל-קודשך, ביראתך.

הפסוק שאומרים לפני שנכנסים לבית הכנסת :)