התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ה -

פסוק ג

שיתוף
  הקשיבה, לקול שוועי--מלכי ואלוהיי:    כי-אליך, אתפלל.

הפסוק מדבר בעד עצמו. רק תפילה בפי למען כל עם ישראל.