התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ה -

פסוק ב

שיתוף
  אמריי האזינה יהוה;    בינה הגיגי.

ברכת שמירה מה' , האזנה לבקשותיי, ובינה בדברי. לשם לא ארגיז ולא אחטא.