התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ה -

פסוק א

שיתוף
  למנצח אל-הנחילות,    מזמור לדויד.