התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ד -

פסוק ד

שיתוף
  ודעו--כי-הפלה יהוה, חסיד לו;    יהוה ישמע, בקוראי אליו.

שמשפט זה מתאים לך