התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ד -

פסוק ב

שיתוף
  בקוראי, ענני אלוהי צדקי--בצר, הרחבת לי;    חונני, ושמע תפילתי.

רפואה