התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
  קומה יהוה, הושיעני אלוהיי--    כי-הכית את-כל-אויביי לחי;שיני רשעים    שיברת.

אני סומכת על אבינו שבשמים