התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
  עבדו את-יהוה ביראה;    וגילו, ברעדה.

הפשוק שהוא אות ראשונה ואחרונה של שמי,יתכן ודומה לפסוק נוסף מתהלים ק':עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה..אך אמרו חזל שאין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו,אלא,יראת שמים בלבד..וכן נאמרראשית חכמה יראת ה' ..וממנה ניתן לבוא לכל שמחה.חג פסח שמח לכל עמי!