התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
  ועתה, מלכים השכילו;    היווסרו, שופטי ארץ.