התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
  ואני, נסכתי מלכי:    על-ציון, הר-קודשי.

כל חכמת האנושות