התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
  אז ידבר אלימו באפו;    ובחרונו יבהלמו.