התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
  יתייצבו, מלכי-ארץ--    ורוזנים נוסדו-יחד:על-יהוה,    ועל-משיחו.

בעזרת השם יהיהטוב