התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
  כי אם בתורת יהוה, חפצו;    ובתורתו יהגה, יומם ולילה.

לזכרו של אבי שהיה אדם ישר ולא הלך בדרך רשעים פרק א תהילים שאנוכי קורא לזכרו