התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק כב

שיתוף
זכרו, תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על-כל-ישראל, חוקים ומשפטים. 

זכרו אחרי כן ציוותי .חוקים ומשפטים .על מי? על כל ישראל על כן כל ישראל ערבים זה לזה , ולכן כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא