התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק כא

שיתוף
ועסותם רשעים--כי-יהיו אפר, תחת כפות רגליכם:  ביום אשר אני עושה, אמר יהוה צבאות. 

כל הגוים הרשעים הם אפר תחת רגלינו