התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק יט

שיתוף
כי-הנה היום בא, בוער כתנור; והיו כל-זדים וכל-עושה רשעה, קש, וליהט אותם היום הבא אמר יהוה צבאות, אשר לא-יעזוב להם שורש וענף.