התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק יז

שיתוף
והיו לי, אמר יהוה צבאות, ליום, אשר אני עושה סגולה; וחמלתי עליהם--כאשר יחמול איש, על-בנו העובד אותו. 

פסוק יפה