התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק טז

שיתוף
אז נדברו יראי יהוה, איש אל-ריעהו; ויקשב יהוה, וישמע, וייכתב ספר זיכרון לפניו ליראי יהוה, ולחושבי שמו.