התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק טו

שיתוף
ועתה, אנחנו מאשרים זדים; גם-נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוהים ויימלטו.