התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק יב

שיתוף
ואישרו אתכם, כל-הגויים:  כי-תהיו אתם ארץ חפץ, אמר יהוה צבאות.