התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק יא

שיתוף
וגערתי לכם באוכל, ולא-ישחית לכם את-פרי האדמה; ולא-תשכל לכם הגפן בשדה, אמר יהוה צבאות.