התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק י

שיתוף
הביאו את-כל-המעשר אל-בית האוצר, ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר יהוה צבאות:  אם-לא אפתח לכם, את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה, עד-בלי-דיי.